Feachtais

#Sráidainmneacha

Faoi láthair, is iad na comhairlí áitiúla a cheapann rialacha na comharthaíochta dátheangaí sa tuaisceart. Ba cheart go nglacann comhairlí bearta réamhghníomhacha chun an Ghaeilge a chuimsiú ar chomharthaíocht sráide nuair a bhíonn éileamh soiléir, daonlathach ann sa tsráid sin.

Léigh tuilleadh

#SeasAnFód

Gealann an Dream Dearg go dtroidfidh muid le go gcuirfidh an Feidhmeannas anseo reachtaíocht teanga i bhfeidhm, agus sa chás nach dtarlóidh sin, go gcomhlíonfaidh Rialtas na Breataine an choimitmint phoiblí is déanaí dá gcuid. Leanfaidh muid orainn ag seasamh an fhóid ar son Achta.

Léigh tuilleadh

#Óige

Níl rannpháirtíocht dhaoine óga inár bhfeachtas ina ábhar iontais dúinn. Tá bunús a saolta caite acu ag troid ar son áiseanna agus cearta bunúsacha a sholathraítear dá gcomhpháirtithe Béarla, go háirithe in san earnáil óige Gaeilge.

Léigh tuilleadh

#Oideachas

Is cúis mhór bhróid dúinn é fás leanúnach an Ghaeloideachais sa tuaisceart. Is iomaí uair a sheas muid le Gaelscoileanna, agus iad ag tabhairt dúshláin do theip na Roinne Oideachais i leith a ndualgas reachtúil an Gaeloideachas a ‘ghríosú agus a éascú’, dualgas a cuireadh orthu faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta.

Léigh tuilleadh

#Comharthaíocht

Is gné tábhachtach í an Ghaeilge d’ár n-oidhreacht anseo, agus ba cheart, mar sin, go mbeadh an Ghaeilge le feiceáil ar chomharthaíocht, go háirithe i spásanna roinnte. Tugann sé deis do dhaoine dul i dtaithí ar an teanga i dtimpeallacht neodrach.

Léigh tuilleadh

#AchtAnois

Tá feachtas an Dream Dearg ar son #AchtAnois fréamhaithe sna hidéalacha gurb ionann cearta teanga agus cearta daonna; éilímid Acht Gaeilge cuimsitheach, neamhspleách, ceart-bhunaithe, rud a gealladh dúinn i gComhaontú Chill Rímhinn 2006.

Léigh tuilleadh

An litir dhearg

Bí ar an eolas! Faigh ár nuachtlitir le bheith suas chun dáta leis na feachtais ar fad.

|