Cartlann na Meán

Cáipéisí conspóideacha faoi chomharthaí Gaeilge curtha ar fáil dhá bhliain ó lorgaíodh iad

In 2022 a rinne Conradh na Gaeilge iarratas faoin reachtaíocht saorála faisnéise ar an chomhairle dlí a fuair Comhairle Cathrach Bhéal Feirste maidir le plean do chomharthaíocht dhátheangach i mórionad spóirt sa chathair
Cáipéisí conspóideacha faoi chomharthaí Gaeilge curtha ar fáil dhá bhliain ó lorgaíodh iad

Tá cáipéisí conspóideacha a dhiúltaigh Comhairle Cathrach Bhéal Feirste a tahbhairt do Chonradh na Gaeilge le breis agus dhá bhliain curtha ar fáil acu.

Deir Conradh na Gaeilge go bhfuil foireann dlí na heagraíochta i mBéal Feirste “ag déanamh scagadh” ar a bhfuil sna cáipéisí faoi láthair.

I mí Feabhra 2022 a rinne Conradh na Gaeilge iarratas faoin reachtaíocht saorála faisnéise maidir leis an chomhairle dlí a fuair Comhairle Cathrach Bhéal Feirste sular cuireadh ar ceal plean go mbeadh comharthaíocht dhátheangach le feiceáil in ionad fóillíochta an Olympia i ndeisceart na cathrach.

I mí Feabhra na bliana seo, sheas binse de chuid na gCúirteanna Breithiúnais Ríoga le hachomharc Chonradh na Gaeilge i gcoinne chinneadh Choimisinéir Faisnéise Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste gan an chomhairle dlí a chur ar fáil.

Baineann an chomhairle dlí sin leis an úsáid a bhain an DUP as an ‘call in’ nó an ‘glaoch isteach’ chun stop a chur le cinneadh go gcuirfí comharthaíocht dhátheangach sa mhórionad foillíochta a dhéanann freastal ar an chathair ar fad.

Is féidir ‘call in’ nó ‘glaoch isteach’ a chur síos nuair a cheapann 15% de na comhairleoirí nár tháinig an Chomhairle ar chinneadh ar an bhealach ceart nó má cheaptar go ndéanfadh an cinneadh dochar do chuid den phobal.

An chomhairle dlí a fuair Comhairle Cathrach Bhéal Feirste ná go raibh na critéir chuí comhlíonta ag an DUP agus go bhféadfadh comharthaí dátheangacha “dochar díréireach” a dhéanamh do “chuid amháin de mhuintir an cheantair”.

Níor foilsíodh riamh an réasúnú ba bhonn leis an chinneadh sin agus diúltaíodh d’iarratas a rinne Conradh na Gaeilge ar an eolas.

Cuireadh ar ceal cinneadh a rinne coiste de chuid na Comhairle i mí Mheán Fómhair 2021 comharthaíocht dhátheangach a chuir in airde san Olympia.

Creideann Conradh na Gaeilge gur athraigh Comhairle Cathrach Bhéal Feirste a cinneadh comharthaí dátheangacha a chur in airde i sólann an Olympia mar thoradh díreach ar an chomhairle dlí a fuair siad.

Thacaigh PILS [Tacaíocht Dlíthíochta ar mhaithe le Leas an Phobail], a chabhraíonn le heagraíochtaí cásanna a thabhairt chun leasa an phobail, agus CAJ, eagraíocht cearta daonna, leis an chás a thug Conradh na Gaeilge.

Ag an éisteacht an mhí seo caite, ba i nGaeilge a bhí na ráitis tosaigh a rinne Claire Donnelly, Príomhoide Scoil an Droichid, Seán Ó hEacháin, Ceann Roinn na Gaeilge i gColáiste Feirste, Eoghan Ó Gormaile, Oibrí Pobail i nGlór na Móna, agus Cuisle Nic Liam, Comhordaitheoir Cearta Teanga Chonradh na Gaeilge.

Meastar gurbh é sin an chéad uair ar labhair finnéithe Gaeilge go hoifigiúil sna cúirteanna i mBéal Feirste ó tugadh isteach an tAcht um Riarachán Ceartais (Teanga) i 1737.

Dúirt Conradh na Gaeilge faoin bhreithiúnas gur lá iontach a bhí ann don “trédhearcacht”, don “chomhionannas, don daonlathas agus don Ghaeilge”.

An litir dhearg

Bí ar an eolas! Faigh ár nuachtlitir le bheith suas chun dáta leis na feachtais ar fad.

|