Sráideanna

 
Déan cuardach ar do shráid
Níor aimsíodh do shráid?
Ó tháinig ann don uirlis seo in 2022, d’úsáid 926 duine é chun teagmháil a dhéanamh lena gcomhairlí áitiúla. San am sin, ghlac Comhairle Buirge Aontroma agus Bhaile Nua na Mainistreach agus Comhairle Ceantair an Dúin Thuaidh agus na hArda le polasaí sráidainmneacha don chéad uair riamh agus tá tairseach dhigiteach forbartha ag Comhairle Chathair Bhéal Feirste chun iarratais a éascú. Tá Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSrátha Báin ag uasdátú a bpolasaí faoi láthair ó thairseach tacaíochta de 66% de chónaitheoirí go 15%. Coinnimís orainn leis an bhrú!
Ulster Placename Society logo Tá buíochas ar leith ag dul don Ulster Place-Name Society a thug cuidiú dúinn le sráidainmniú. Níl sna sráidainmneacha san aip seo ach moltaí sealadacha agus tá seans go mbeidh gá le tuilleadh taighde agus deimhnithe i gcásanna áirithe.

An litir dhearg

Bí ar an eolas! Faigh ár nuachtlitir le bheith suas chun dáta leis na feachtais ar fad.

|